Waarom in gezonde relaties grenzen duidelijk gesteld worden

In dit artikel lees je;

  • Wat gebeurt er als je geen grenzen stelt?
  • Wie is er de dupe?
  • Waarom is grenzen stellen van onschatbare waarde voor het slagen van een relatie?

Wat gebeurt er als je geen grenzen stelt?

Als je geen grenzen stelt dan leren mensen NIET de echte jij kennen. Ze denken dat je alles oké vindt, of gaan misbruik maken van jou. Mensen hebben grenzen nodig en dat wordt al vroeg in het leven duidelijk. Kinderen die geen grenzen gesteld krijgen lopen gemakkelijker de kans om grenzeloos te worden. Dit kan leiden tot jongvolwassenen met zelfdestructie in drank en drugsmisbruik, en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of criminaliteit. Als ouders te druk zijn met zichzelf, of hun eigen problemen en kinderen zichzelf dienen op te voeden kan het behoorlijk mis lopen. Normen en waarden worden onvoldoende bijgebracht en het is niet duidelijk wanneer je over de grenzen van anderen gaat. Of over die van jezelf. Zonder grenzen ontstaat er binnen relaties veel onduidelijkheid, worden conflicten vermeden en grenzeloos gedrag verzwegen om dat je de ander niet wilt kwetsen. Mensen gaan op hun tenen lopen, voelen zich niet begrepen en dreigen elkaar te verliezen in de relatie.

Wie is er de dupe?

Er kunnen een heel aantal mensen de dupe worden van iemand die geen grenzen stelt. De schade is soms amper te overzien. Er kunnen psychische problemen door ontstaan, maar ook overspannenheid, ruzies, trauma’s bij kinderen en ernstige relatieproblemen, met overspel en communicatieproblemen. Beiden partners en hun kinderen worden de dupe. Maar soms ook andere familieleden, vrienden of toevallige betrokkenen. Als mensen langdurig geen grenzen stellen om conflict te vermijden, en een ander daar stelselmatig over grenzen gaat dan is de schade van langdurig excessief drankgebruik, overspel, of manipulatief gedrag soms enorm. Alle betrokkenen zijn de dupe. Grenzen stellen is wat mij betreft het allerbelangrijkste en eerste wat je dient te doen als je jouw relatieproblemen wilt aanpakken. Het zal je dan ook niet verbazen dat de eerste module van mijn online relatie coaching programma geheel gewijd is aan het herkennen en stellen van grenzen.

Waarom is grenzen stellen van onschatbare waarde voor het slagen van een relatie?

Het is je nu duidelijk geworden wat er gebeurd als er geen grenzen gesteld worden. Maar wat gebeurd er wanneer GRENZEN GLAS HELDER zijn? Er ontstaan heel veel duidelijkheid binnen de relatie. Je leert elkaar steeds beter kennen. Je kunt rekening houden met elkaar. Praten over verschillen in meningen, maar elkaar toch respecteren. Kinderen ervaren veiligheid en duidelijkheid als zij het voorbeeld krijgen dat ouders hun grenzen helder hebben. Je zelfvertrouwen neemt toe, omdat er minder conflicten ontstaan. Als je tot dus ver geen grenzen kunt aangeven, of dit buitengewoon lastig vindt dan is het belangrijk (voor al je relaties) om hiermee aan de slag te gaan. Dat kan binnen mijn online relatie coaching programma van 7 weken. Ik help je grenzen herkennen en angsten overwinnen. Je leven zal definitief in positieve zin veranderen.

online relatie coaching

online relatie coaching

Pin It on Pinterest

Share This